Recreatie

Verblijfsrecreatie  Ottersum

2016
opdrachtgever: particulier

Voorstel voor de omvorming van een agrarisch bedrijf naar een locatie voor verblijfsrecreatie met bijzondere overnachtingsmogelijkheden. Een groot aantal schuren wordt gesloopt, de ruimte die vrij komt wordt ingericht met een bosschage en twee open velden. In het bos kun je 'hangmatslapen' en in enkele bestaande grote bomen worden boomhutten gebouwd. Op het open veld met zicht over het agrarisch landschap kun je overnachten in een Tiny house en op het veld met zicht op de Niers is er een overnachtingsplek in een joert. De bestaande karakteristieke schuur blijft behouden en wordt ingericht als B&B. 

Bloemenlinten en boerenlandpaden Malden

2015
opdrachtgever: Erfgoedplatform gemeente Heumen

Aan de zuidwest zijde van Malden is recent een aantrekkelijk leefgebied voor dassen aangelegd, bestaan-   de uit o.a. weilanden, heggen, houtwallen en een boomgaard. In dit gebied is nu de aanleg van bloemen- linten gewenst ter vergroting van de soortenrijkdom en verhoging van het voedselaanbod voor bijen en vlinders.

De bloemenlinten worden op enkele plaatsen gecombineerd met boerenlandpaden ter verbetering van de wandelmogelijkheden in het gebied. Langs de paden kunnen bijenhotels voor wilde bijen en informatieborden worden geplaatst.

In het plan ligt de nadruk op verhoging van biodiversiteit, de agrarische natuurwaarde, natuureducatie en beleving door wandelaars uit de aangrenzende woonbuurten.

Wientjesvoort-Zuid  Bronckhorst

2011
opdrachtgever: Wientjesvoort BV
dienstverband: Pouderoyen Compagnons

Het recreatieterrein maakt onderdeel uit van landgoed Wientjesvoort. Dit wordt ruimtelijk herkenbaar gemaakt door in het plangebied een landgoedkarakter te realiseren en het terrein meer uitstraling naar zijn omgeving toe te geven, waarbij landschappelijk aansluiting gezocht wordt bij Huis Wientjesvoort, de Baaksche Beek en het omringende agrarische landschap.

De meest relevante ruimtelijke structuren op het terrein, die nu door achterstallig onderhoud minder herkenbaar of deels verdwenen zijn, worden versterkt en gerenoveerd. Dit betreft ondermeer herstel van het beekdal, de houtwallen en houtsingels. Daarnaast is het realiseren van landgoedelementen zoals een bomenlaan, weide en zichtrelaties van belang.