Disclaimer website

Bongers Landschap besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is. 

Bongers Landschap accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Bongers Landschap is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan uw computeruitrusting of voor virussen die uw computeruitrusting zouden kunnen infecteren of andere eigendommen, vanwege uw gebruik of toegang tot of downloaden van materiaal van deze site. Bongers Landschap is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinked.  

 

Disclaimer email

 Voor van Bongers Landschap ontvangen email geldt:

  • Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.
  • Bij de verzending van berichten via e-mail dient u rekening te houden met de mogelijkheid van vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van Bongers Landschap via haar e-mail worden verspreid. Bongers Landschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade veroorzaakt door elektronische berichtgeving.
  • Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Voor zover bijlagen zijn opgenomen is in dit bericht voorts aangegeven in welk (programma)formaat het bestand/de bestanden wordt/worden aangeleverd. Problemen met betrekking tot de conversie naar andere programma's/versies en het verlies van functionaliteiten vallen buiten verantwoordelijkheid van Bongers Landschap. Voor zover sprake is van digitale tekeningen kunnen wij evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de maatvastheid.