Het bureau

Bongers Landschap is een jong, veelzijdig en enthousiast landschapsarchitectenbureau, gevestigd in Molenhoek (omgeving Nijmegen) en opgericht door Saskia Bongers.
U kunt bij ons terecht voor advies en ontwerp op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw. Met veel plezier werken wij aan projecten op alle schaalniveaus; van het ontwerpen van terreininrichting bij scholen, instellingen en bedrijven, opstellen centrumplannen, parkontwerp tot landschapsplannen en stedenbouwkundige opgaven.

Visie

Doel is om mooie, prettige en toegankelijke ruimten te creëren waar mensen zich op hun gemak voelen. Daarbij vinden wij het belangrijk om bij elk project het eigen karakter van de plek in het ontwerp tot uiting te brengen en het realiseren van een zekere intimiteit en geborgenheid. Bij het ontwerpen wordt uitgegaan van de historie, de aanwezige waardevolle elementen in het landschap en de sociaal-maatschappelijke betekenis van de plek.  Een goed ingerichte omgeving die gewaardeerd wordt door zijn gebruikers behoudt zijn waarde in de loop der jaren en is daardoor duurzaam van aard. 

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, architecten en particulieren. 

Samenwerking

Afhankelijk van de aard van de opdracht werken wij samen met deskundigen zoals architecten, planologen, verkeersdeskundigen, ecologen of cultuurtechnici. 

Saskia bongers

Saskia Bongers

Saskia Bongers studeerde landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Zij werkte als landschapsarchitect bij David Irvine & Associates in Nieuw Zeeland, Inbo in Woudenberg, de gemeente Nijmegen en bij Pouderoyen Compagnons. Daarna heeft zij het bureau Bongers Landschap opgericht.

Saskia heeft een brede ervaring als projectleider en ontwerper in een groot aantal uiteenlopende projecten op verschillende schaalniveau’s. Ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving, cultuurhistorie, ecologie en water zijn daarbij terugkerende thema’s. Zij is een creatief denker en heeft een kritische houding bij het ontwerpproces. Daarbij gaat ze op zoek naar innovatieve oplossingen om te komen tot een duurzame inrichting van de openbare ruimte en het landschap.  

- Ingeschreven in het Architectenregister als tuin- en landschapsarchitect sinds 1993.

- Lid van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)

- Lid van de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening (GSRO)