Algemene voorwaarden

Bongers Landschap hanteert bij werkzaamheden de voorwaarden zoals opgenomen in de DNR 2011, herzien juli 2013 (De Nieuwe Regeling). De volledige tekst van de DNR2011, herzien juli 2013 kunt u hier downloaden:  

Download DNR2011, herzien juli 2013