Plan De Kolk Ravenstein

29-8-2017

Op woensdag 12 juli 2017 ondertekenden Van Grunsven Ontwikkeling en de gemeente Oss de kooprealisatieovereenkomst voor locatie De Kolk in Ravenstein. Begin 2018 verhuist de brandweerkazerne, op de oude locatie van de brandweerkazerne komen winkels en woningen gelegen in het groen. Het plan is door de verschillende type woningen geschikt voor starters, gezinnen en senioren.

 >Ga voor meer informatie naar het project De Kolk Ravenstein

 

Centrumplan Oostelijke Halter Blerick

23-6-2017

Bongers Landschap heeft recent het inrichtingsplan voor de Oostelijke Halter van het centrum van Blerick opgeleverd. In samenwerking met de gemeente Venlo.

>Ga voor meer informatie naar het project Centrumplan Oostelijke Halter Blerick

 

Inrichtingsplan openbare ruimte 't Kolkske te Ravenstein volop in ontwikkeling...

22-5-2017

Hard gewerkt wordt aan plannen voor een herontwikkeling van bedrijventerrein 't Kolkse aan de Schaafdries. Op deze plek was de brandweerkazerne en de gemeentewerf gevestigd. De voorgenomen invulling bestaat uit een supermarkt met dagwinkels en appartementen erboven. Omgeven door een groene parkachtige zone met een verblijfsplek aan het water.