Bijzondere overnachting aan de Niers

11-10-2016

Altijd al in een boomhut, in een hangmat onder de sterren, of als een nomade in een joert willen slapen? Bongers Landschap heeft een inrichtingsplan opgesteld voor de omvorming van een agrarisch bedrijf naar een locatie met bijzondere verblijfsrecreatie.

 >Ga voor meer informatie naar het project Verblijfsrecreatie Ottersum

 

Eerste spade voor speelveld de Veldlijster…

15-7-2016

De eerste spade voor de aanleg van speelveld de Veldlijster in Malden is met behulp van de kinderen symbolisch de grond in gegaan. Het grove voorwerk m.b.t. de aanleg van de speelheuvel is verricht door de aannemer, de komende weken kunnen de buurtbewoners het speelveld stukje bij beter mooier maken. Zo staan er o.a. nog een boomhut, fietscrossbaan, slingerschommel en een zandtafel op het wensenlijstje.

>Ga voor meer informatie naar het project Speelveld de Veldlijster in Malden

 

Ruimtelijke randvoorwaarden voor fietspad in het buitengebied van Overasselt

25-4-2016

Bureau Bongers Landschap heeft de landschappelijke randvoorwaarden met betrekking tot de aanleg van een recreatief fietspad tussen het kruispunt Zandbergseweg/Geitweg (Wijchen) en de Gaasselsedam/Spellingstraat (Overasselt) opgesteld. Het tracé van het fietspad loopt door een agrarisch gebied met landschappelijke waarden (openheid) en door een bosje waarin natuurontwikkeling plaatsvindt. De aanleg van het fietspad moet daarom zorgvuldig worden vormgegeven. Een aantal aanbevelingen geven weer op welke wijze de landschappelijke inpassing van het fietspad plaats kan vinden. Ook worden enkele compensatiemaatregelen aangereikt. 

>Ga voor meer informatie naar het project Landschappelijke inpassing fietspad in het buitengebied van Overasselt

 

Beplanting voor Natuurspeeltuin de Vieze Broek

1-4-2016

De aanleg van natuurspeeltuin de Vieze Broek bij basisschool Het Talent en SBO De Windroos vordert gestaagd. Gisteren hebben de kinderen enthousiast meegeholpen met het planten van de struiken en sierheesters, enkele bomen waren al een week eerder geplaatst. Ook de speelheuvels met het klim- en klauterlandschap, de schommels, duikelrek en zitkring zijn al gerealiseerd en hier wordt al druk op gespeeld door de kinderen. Nu hoeft alleen nog de waterspeelplek vorm te krijgen en de natuurspeeltuin is klaar voor het openingsfeest! 

> Ga voor meer informatie naar het project Natuurspeeltuin De Vieze Broek

 

Stedenbouwkundig kader voor de oostelijke halter centrum Blerick is vastgesteld

5-1-2016

Het vorige ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de stedelijke vernieuwing van het centrum van Blerick is in 2008 opgesteld. Nadien zijn de economische omstandigheden en de situatie op de woningmarkt ingrijpend veranderd. In de omgeving van het Laurentiusplein is een deel van de toen beoogde nieuwbouwplannen niet tot stand gekomen. Dit maakt dat het ruimtelijk ontwikkelingsplan achterhaald was en er een nieuw richtinggevend kader opgesteld diende te worden voor de noodzakelijke vernieuwing en versterking van het oostelijk gedeelte van het centrum. De “Herijking ruimtelijk kader Oostelijke Halter centrum Blerick’ is op 16 december 2015 vastgesteld.

> Ga voor meer informatie naar het project Herijking ruimtelijk kader oostelijke halter centrum Blerick