Landschappelijke inpassing vijf locaties afgerond

16-10-2015

Om functieverandering van agrarische bedrijven mogelijk te maken is het zogenaamde VAB-beleid ontwikkeld (Vrijkomende Agrarische Bebouwing).  Dit betekent onder meer dat een initiatiefnemer het recht krijgt om één of meer woningen te bouwen, als agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

In de inpassingsplannen wordt aangegeven op welke manier de herinrichting van de betreffende erven een kwaliteitsverbetering zullen ondergaan, in aansluiting op het omliggende landschap en passend binnen de beleidsvisies van de gemeente Lochem op het buitengebied.

>Ga voor meer informatie naar het project Landschappelijk inpassingsplan vijf locaties gemeente Lochem

 

Aanleg buitenruimte 2e fase Montessori College voltooid

29-6-2015

In mei is met het doorknippen van een lint het tweede nieuwe gebouw van het Montessori College op de Kwakkenberg in gebruik genomen. Thans is ook de buitenruimte rondom dit nieuwe gebouw opgeleverd. De brede trappartijen met pleinen vormen een uitnodigende looproute tussen de verschillende gebouwen. Op de pleinen is voldoende ruimte voor de leerlingen om elkaar te ontmoeten, zitten en wat bijpraten.

Rest alleen nog de uitwerking van het verbindende plein tussen de nieuwe buitenruimte van de eerste en de tweede fase. Deze derde fase van de terreininrichting is nog in ontwikkeling.

>Ga voor meer informatie naar het project  Montessori College Nijmegen

 

Beplanting voor speelplaatsen

26-6-2015

Bongers Landschap was aanwezig bij een inspirerende dag over beplanting voor natuurspeelplaatsen georganiseerd door stichting Springzaad. Bij de aanleg van beplanting moeten veel keuzes gemaakt worden en een natuurspeelplaats is rommeliger dan een vertrouwde speelplek op verharde speelplaatsen. Kinderen zitten hier niet mee, ouders, omwonenden en leerkrachten moeten hier vaak even aan wennen…

 

Mooi resultaat voor natuurpeeltuin De Vieze Broek!

24-4-2015

In het kader van de campagne Groen Verbindt van de gemeente Nijmegen is het ontwerp voor de natuurspeeltuin De Vieze Broek ingezonden. Tijdens een druk bezochte avond waarop de, in de voorronde, geselecteerde inzendingen een pitch mochten houden voor hun plan is De Vieze Broek door de jury gehonoreerd met een mooi bedrag als bijdrage in de uitvoering en heeft het plan daarnaast de publieksprijs gewonnen.

> Ga voor meer informatie naar het project Natuurspeeltuin De Vieze Broek

 

Samen Doen maakt mooi en groen ...

23-3-2015

Omwonenden van het Lierdal, gelegen tussen Malden en Molenhoek, verbinden zich met het landschap ‘bij hen om de hoek’. Zij werken gezamenlijk aan de belevings- en landschapskwaliteit door aanleg van lage hagen en nieuwe looproutes. In dit kader heeft Bongers Landschap samen met zo’n twintig andere vrijwilligers mee heggen geplant in het Lierdal tijdens de nationale vrijwilligersactie NLdoet. 

 

Subsidie mogelijk voor bloemenlinten en boerenlandpaden

6-2-2015

In samenwerking met het Erfgoedplatform gemeente Heumen is er een plan ontwikkeld voor het  opzetten van een netwerk van bloemenlinten en boerenlandpaden in het dassengebied ten zuidwesten van Malden. Dit plan is opgenomen in het LOP van de gemeente Heumen. Onlangs is de subsidie van de Regeling Landschap van de Provincie Gelderland voor Landschapsprojecten uit het LOP Heumen toegekend, dat is goed nieuws!

>Ga voor meer informatie naar het project  Bloemenlinten en boerenlandpaden