Geslaagde GSRO avond

12-12-2014

In samenwerking met de gemeente Nijmegen heeft Saskia Bongers voor de GSRO (Gelderse studiekring Ruimtelijke Ordening) de thema-avond in oktober verzorgd. Deze stond in het teken van schetsen aan de zuidoever van de Waal in Nijmegen West. Nijmegen werkt momenteel met man en macht aan projecten rondom de Waal. Tijdens deze avond hebben de leden van de GSRO samen met de gemeente gebrainstormd over de mogelijke ontwikkeling van het gebied. Het was een geslaagde avond waarin talrijke ideeën opborrelden en lekker geschetst werd aan een mooi toekomstbeeld.

 

Verhuisd!

26-8-2014

Bongers Landschap is verhuisd en heeft een werkplek in het pand bij Bulkens Architecten in Molenhoek. Het nieuwe bezoekadres is:

Hoeveveld 2 in Molenhoek.

 

Aanleg buitenruimte 1e fase Montessori College in uitvoering

2-7-2014

Na de oplevering in april hebben de leerlingen het nieuwe hoofdgebouw in gebruik genomen. Tegelijkertijd werd de aanleg van de buitenruimte gestart en deze is nu in uitvoering.  De nieuwe ingangspartij heeft een uitnodigend karakter en biedt mooi zicht op het gebouw. In de pauze is er genoeg ruimte op het plein voor de leerlingen om elkaar te ontmoeten, zitten en bijpraten.

Ondertussen wordt hard gewerkt aan de tweede fase van dit plan; na sloop van een deel van het oude hoofdgebouw aan de oostzijde van het terrein zal hier een nieuw gebouw voor de bovenbouw van de VMBO verrijzen. De terreininrichting van deze tweede fase is nog in ontwikkeling.

>Ga voor meer informatie naar het project  Montessori College Nijmegen

 

Samen werken aan het Heumense landschap

2-7-2014

In dit kader zit Bongers Landschap in een werkgroep met als doel de beleving van het landschap in de gemeente Heumen beter mogelijk te maken. Ingezet wordt op het ontwikkelen van een fijnmazig netwerk van boerenlandpaden, het aanleggen van bloemrijke linten en het herstellen van kleine landschapselementen zoals houtwallen, hagen, bosjes en bomenrijen.

 

Wat was het een geweldige opening!

19-5-2014

Verleden week was de gezellige opening van de zeer geslaagde ontmoetingstuin bij basisschool de Tovercirkel in Malden. Een groot compliment voor de kinderen die een leuk optreden hebben geoefend en gepresenteerd aan heel veel ouders en kinderen en daarmee de speelheuvel en het amfitheater hebben ‘ingewijd’. Onder het genot van een krentenbol en een gezonde snack is het plein daarna officieel geopend door een kleuter geassisteerd door wethouder Ellen de Swart van de gemeente Heumen. 

>Ga voor meer informatie naar het project Schoolplein Tovercirkel Malden

 

Oplevering eerste fase nieuwbouw Montessori College

17-4-2014

Het nieuwe Montessori College aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen, ontwerp van Ector Hoogstad Architecten, biedt straks onderdak aan ruim 1400 middelbare scholieren. De nieuwbouw verloopt in twee fases; de bouw van de VMBO-T/HAVO/VWO (eerste fase) en de VMBO bovenbouw (tweede fase). Op dit moment heeft de oplevering van het eerste gebouw voor ca. 1000 leerlingen plaats gevonden. In aansluiting hierop wordt het ontwerp van Bongers Landschap voor de buitenruimte uitgevoerd. Evenals bij het gebouw, vormt bij de terreininrichting het behoud en versterking van het groene karakter van de locatie de basis van het ontwerp.

 

Realisatie natuureducatieve speel- en ontmoetingstuin De Tovercirkel gestart…

9-4-2014

Alweer anderhalf jaar geleden zijn we dit project samen met de school gestart middels een sponsorloop. De kinderen hebben toen onder aanmoediging van veel ouders en andere belangstellenden ruim 3.000 euro bij elkaar gerend. Daarnaast ontving de school vanuit verschillende fondsen een bijdrage, waardoor het nu mogelijk is om het avontuurlijk en groene schoolplein aan te leggen.

Afgelopen week zijn we begonnen. Als eerste hebben we met hulp van veel kinderen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners de stoeptegels er uit gehaald. Onze ervaring leert dat een klus klaren met z'n allen altijd veel gezelliger is dan alleen!

>Ga voor meer informatie naar het project Schoolplein Tovercirkel Malden